Robinet cu sfera, corp otel, cu capete mufa filetata - PN 25-64

RB Fi/Fi OTEL - PN 25-64

Robinet cu sfera flotanta cu levier - PN16

RB - PN16

Robinet cu sfera flotanta cu reductor - PN16

RB - PN16

Robinet cu sfera trunnion cu reductor - PN16

RB - PN16

Robinet cu sfera flotanta cu levier - PN25

RB - PN25

Robinet cu sfera trunnion cu reductor -PN25

RB - PN25

Robinet cu sfera trunnion cu reductor, corp din trei piese - PN25

RB - PN25

Robinet cu sfera flotanta cu levier - PN40

RB - PN40

Robinet cu sfera flotanta cu reductor - PN40

RB - PN40

Robinet cu sfera trunnion cu reductor - PN40

RB - PN40

Robinet cu sfera flotanta cu levier - PN64

RB - PN64

Robinet cu sfera flotanta cu reductor - PN64

RB - PN64

Robinet cu sfera trunion cu reductor - PN64

RB - PN64

Robinet cu sfera flotanta cu levier - PN100

RB - PN100

Robinet cu sfera flotanta cu reductor - PN100

RB - PN100

Robinet cu sfera trunion cu levier - PN100

RB - PN100

Robinet cu sfera flotanta - CLASA 150

RB - CLASA 150

Robinet cu sfera flotanta - CLASA 300

RB - CLASA 300

Robinet cu sfera flotanta - CLASA 600

RB - CLASA 600